I naturen oppstår økosystemer og næringskjeder gjennom evolusjon der en rekke organismer samspiller og er avhengige av hverandre. «Digitale økosystemer» bruker vi som et begrep for å beskrive samarbeid mellom mennesker, bedrifter, offentlige etater og organisasjoner. En forutsetning i samhandlingen er bruk av teknologi, tekniske standarder og ulike datakilder. Økosystemer oppstår gjerne organisk og gjennom nettverkseffekter når de rette forutsetningene er til stede.

Les mer.

Kilde: digdir.no