Noen må representere og forvalte tillit

Det organiserte og regulerte arbeidsliv er en avgjørende kapital for tillits-Norge. Det vi og omtaler som sosial kapital.

Organisasjonsgraden i Norge har vært ganske stabil de siste ti årene. Omlag 50% er medlem i en fagforening. Det er vesentlig lavere enn i de andre nordiske landene. I Norge er altså 50% av de yrkesaktive ikke representert av en fagforening. Den norske velferdsmodellen og trepartssamarbeidet i arbeidslivet, er avhengig av at fagforeningene representer mange nok.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no