Arbeidsrelatert sykdom, skade og sykefravær koster mye. For oss som enkeltmennesker, for arbeidsplassene og for samfunnet. SINTEF har i en rapport fra 2016 estimert at arbeidsrelatert sykdom og skade vil gi en årlig samfunnsøkonomisk kostnad på rundt 30 milliarder kroner. Uansett hvordan man måler, er det verdt det å legge ned en større innsats i å skape gode arbeidsmiljø.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no