Av: Inga Nordberg, divisjonsdirektør for styring og samhandling, Direktoratet for e-helse (kommentar på digi.no angående Akson)

Vi er alle enig om at digitalisering er nødvendig for å opprettholde en bærekraftig velferdsstat og gode, brukertilpassede tjenester. Men hvordan skal vi få det til? Debatten om metodene vi bruker for digital transformasjon av offentlig sektor kan lett bli preget av større kjennskap til metoden enn utfordringene den skal benyttes for å løse.

Vår erfaring med digitalisering av helse- og omsorgssektoren er at noen områder er svært komplekse. Det kreves grundige utredninger for å belyse problemene tilstrekkelig. Noen områder henger så tett sammen og må sees i sammenheng for å oppnå de endringene som kreves. Det vil være nødvendig med store investeringer, men å fortsette som i dag er dyrere og gir oss ikke det vi trenger. Vi får ofte høre at vi må lære av Vipps, som har hatt en smidig tilnærming. I noen av våre prosjekter som utviklingen av innbyggerplattformen Helsenorge.no, har vi jobbet mer på denne måten. Men hva når forutsetningen og utfordringene for det som skal utvikles er diametralt annerledes?

Les mer.

Kilde: digi.no