I artikkelen Proof that positive work cultures are more productive, til Harvard Business Review (2015) skriver Emma Seppälä, PhD. og forfatter av The Happiness Track, om forskningen som ligger bak positive arbeidskulturer. Hun har arbeidet ved både Yale og Stanford innenfor ledelse, og er forskningsansvarlig ved Stanford University’s Center for Compassion and Altruism Research and Education.

Seppälä skriver at for mange bedrifter er for opptatt av høyt tempo. Hun viser til at en voksende mengde forskning innenfor positiv organisasjonspsykologi bekrefter og beviser at dette er kontraproduktivt over tid. I tillegg viser vil et mer positivt arbeidsmiljø føre til en rekke dramatiske fordeler for både ansatte, arbeidsgivere og bunnlinjen.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no