Da koronaen stengte ned landet, utløste pandemien et helt nytt regime for hvordan vi jobber. Den tvang frem nye måter å organisere arbeidshverdagen på. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) førte pandemien i løpet av kort tid til at 37 prosent av arbeidstakerne i EU måtte utføre jobben sin via fjernarbeid – i all hovedsak fra hjemmekontor ved hjelp av digitale verktøy. I de nordiske landene var andelen betydelig høyere, mellom 50 og 60 prosent.

Les mer.

Kilde: agendamagasin.no