I et debattinnlegg av Michael Riegler, Pierre Lison, Inga Strümke og Anders Løland fra SimulaMet og Norsk Regnesentral, blir jeg beskyldt for å «overforenkle til det uvitenskapelige». De hevder at jeg skriver «at det er enkelt å unngå diskriminering, at forklarbarhet er enkelt og at personvernet ikke er i fare», og at «etiske og samfunnsmessige dimensjoner [kan] løsrives fra helheten, og [...] undergraves».

Disse uttalelsene skal angivelig ha kommet fra kronikker jeg har skrevet, og aller mest fra min ferske bokAI. Myten om maskinene. Det stemmer ikke. Det er uttalelser jeg ikke kjenner meg igjen i. Resultatet blir en stråmannsdiskusjon.

Les mer.

Kilde: forskersonen.no