Sikkerhet og personvern har vært høyt prioritert i utviklingen av appen. På grunn av risiko for sikkerhetsbrudd, har ikke kildekoden vært åpen. Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte derfor 4. april en uavhengig ekspertgruppe som skulle gå gjennom kildekoden og gi innspill på eventuelle sårbarheter som burde rettes opp. Deltakerne i gruppen var utpekt av IKT Norge.

- Jeg vil takke ekspertgruppen for et veldig viktig arbeid. Den har kommet med gode forslag til forbedringer av sikkerheten og funksjonaliteten i appen, både underveis i arbeidet og i den endelige rapporten. Noen av innspillene har Folkehelseinstituttet allerede fulgt opp, mens andre skal de vurdere i tiden som kommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no