Tjenesten eBevis er utviklet av Brønnøysundregistrene, i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Skatteetaten. Den ble lansert i april 2019 gjennom Nadobe-prosjektet (Nasjonal tjeneste for dokumentasjonsbevis) på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

E-bevis er den første versjonen av tjenesten som omhandler offentlige anskaffelser. Den gjør det mulig for norske offentlige oppdragsgivere å kontrollere dokumentasjon på norske leverandører i en offentlig anskaffelse og dermed ha bedre kontroll på hvorvidt de er seriøse eller ikke. Og den gjør datadelingen mellom partene enklere.

Les mer.

Kilde: brreg.no