Nedslående tall

I en spørreundersøkelse av IT-ledere i store private bedrifter utført av Handelshøyskolen BI, Handelshögskolan i Stockholm og MIT i Boston går det frem at vi tror vi er gode på digitalisering, men at bildet er et helt annet. Resultatene er nedslående for norske og svenske bedrifter sammenlignet med amerikanske og asiatiske bedrifter.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no