Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut en oppdatert versjon av digitaliseringsrundskrivet. Digitaliseringsrundskrivet støtter opp under gjennomføringen av digitaliseringsstrategien "Én digital offentlig sektor" som gjelder frem mot 2025.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no