Det ligger en klar forventning fra regjeringen om at offentlig forvaltning skal utnytte mulighetene som digitalisering gir for å lage gode tjenester for brukerne og samtidig effektivisere forvaltningen. På Digitaliseringskonferansen vil de som har lyktes best med å møte disse forventningene få heder og ære for sitt arbeid.

Les mer.

Kilde: digdir.no