Astrid Solhaug, seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Offentlig sektor, enten det er snakk om kommunene, helsesektoren, staten eller andre, sitter på store menger data. Disse spenner fra informasjon om folks arbeidsforhold, helse og inntekt, til registre og statistikk over bedrifter, klima eller vegnettet. Disse dataene kan ha en enorm verdi hvis de brukes og gjenbrukes på en god måte.

Nasjonalt ressurssenter for deling av data skal bidra til at data kan flyte smidigere mellom offentlige virksomheter og mellom offentlige og private, slik at vi lettere kan vite hva vi vet - og dele det med hverandre. 

Les mer.

Kilde: digdir.no