Når vi snakker om økosystemer i naturen snakker vi om alle levende organismer som finnes et sted, om miljøet de lever i, og om hvordan organismene og miljøet fungerer sammen.

Det «alle» snakker om

I økosystemet for digital samhandling og tjenesteutvikling snakker vi om felles IKT-løsninger og offentlige, private og frivillige virksomheter i samfunnet vårt. Og ikke minst snakker vi om oss som er innbyggere i økosystemet.

Les mer.

Kilde: digdir.no