Tekst: Nina Munthe Olsen, seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet

Å, som jeg savner å være på konferanse! Jeg er nok over gjennomsnittet glad i å treffe gamle kjente og møte nye ansikter på disse arrangementene, enten det er folk fra forvaltningen eller leverandørene våre. Det er givende å kunne diskutere stort og smått på og utenfor scenen, i kaffepausene, og gjerne over en felles middag på kvelden. 

Det å møtes ansikt til ansikt skaper kontakt, det løser opp, det senker terskelen for å ta opp vanskelige ting – og dessuten er det som oftest hyggelige avbrekk i en ellers hektisk arbeidshverdag.

Les mer.

Kilde: digdir.no