Noen ganger har vi lyst til å gjøre mer og jobbe på andre måter enn regelverket tillater. Når regelverket bremser digitaliseringen av samfunnet er det ikke alltid som resultat av en bevisst begrensning. Det kan skyldes utilsiktede konsekvenser av hvordan lovteksten er formulert. Derfor har vi i Nasjonalt ressurssenter for deling av data fått i oppdrag å lage en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk.

Les mer.

Kilde: digdir.no