Fra virksomhets- til innbyggerperspektivet

Vi kan ikke lenger gå ut ifra at kunnskap om behov sett fra egen virksomhet eller sektor gir godt nok utgangspunkt for å lage gode tjenester, nå er det innbyggeren sitt behov, altså ditt og mitt behov, som gjelder. Med det perspektivet som livshendelsene innebærer kan vi sammenlikne det med å bruke vidvinkel på kameraet. Da min venninnes tante trengte hjemmehjelp for noen år siden, fikk hun det. Men fremover skal vi ikke innskrenke oss til å tenke at hjemmehjelp er den tjenesten hun trenger. Det hun egentlig trenger er å kunne bo hjemme så lenge som mulig, og det kan innebære et sett med tjenester fra offentlige, frivillige eller private aktører som omhandler både folk og teknologi.

Med livshendelser som utgangspunkt er det en tydelig forventning om at tjenestene skal oppleves sammenhengende og helhetlig for brukeren uavhengig av hvilke virksomheter som tilbyr dem. Med brukerne menes både innbyggere, frivillig sektor og offentlige og private virksomheter.

Les mer.

Kilde: digdir.no