Forvaltningen er lite flink til å arkivere dokumenter som har betydning for rettssikkerhet og innsyn i beslutningsprosesser. Dette er et demokratisk problem som ble gjenstand for debatt under Arendalsuken. Debatten dreide seg om alle de dårlige eksemplene på arkivering. Det gir ikke god nok forståelse for å sette i gang en endringsprosess. Jeg savner en mer strategisk diskusjon om «digitaliseringen» av Arkivverket. I dette ligger at samfunnsoppdraget må tilpasses nye forutsetninger og endringer i omgivelsene. Ikke alt dette skyldes teknologiutviklingen.

Les mer.

Kilde: digi.no