Tekst: Grete Orderud, avdelingsdirektør digital transformasjon og Knut K. Bjørgaas, avdelingsdirektør digital strategi og samordning, Digitaliseringsdirektoratet (på Digitaliseringsdirektoratets blogg)

Allerede i mars slo Torgeir Waterhouse fra IKT Norge fast at utvikling som ville tatt 10-15 år tidligere, nå kommer i stand på noen få uker. Også Rambølls IT i praksis 2020 peker på en positiv utvikling i avanserte, sammenhengende digitale tjenester det siste året. Samtidig økes forventningene til slike tjenester hos innbyggerne. Hva har vi lært av krisen så langt, og hva vi tar med oss videre nå når samfunnet gradvis åpner opp igjen?

Les mer.

Kilde: digdir.no