Det finnes ikke én modell for hvordan man bør organisere et lavterskel veiledningstilbud i grunnleggende digitale kompetanse i kommunene, det finnes flere. Hvordan man velger å organisere tilbudet henger sammen med blant annet lokale forhold, interessenter, innhold i tilbudet og den identifiserte målgruppen eller målgruppene for veiledningstilbudet. Hva som passer for en kommune, passer ikke nødvendigvis for en annen.

I mange kommuner er det et godt samarbeid med frivillige organisasjoner og ildsjeler. En måte å organisere veiledningstilbudet i digital kompetanse er gjennom et samarbeid med frivillige, der kommunen og ett eller flere frivillige lokallag sammen tilbyr et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse til innbyggerne.

Les mer.

Kilde: KS