Fylkesbibliotekets rolle

Det er i dag 30 kommuner i Trøndelag som har etablert eller er i gang med å etablere et fast veiledningstilbud. Trøndelag fylkesbibliotek har hatt en viktig rolle i denne utviklingen, og Frode Pettersen, rådgiver ved fylkesbiblioteket, har vært en aktiv pådriver og hjelper for bibliotekene og deres veiledningstilbud.

I 2016 begynte Frode å arrangere kurs i digital kompetanse for innbyggerne i flere kommuner i Trøndelag. På disse kursene deltok i tillegg biblioteksjefer og ansatte. – Målet med kursene var å vise behovet for slike kurs og hvor lav digital kompetanse mange innbyggere faktisk har, forteller Frode.  Flere kommuner ble inspirert på disse kursene og begynte arbeidet med å utvikle eget veiledningstilbud.

De siste fire-fem årene har fylkesbiblioteket brukt mye tid på å gi råd til kommuner i fylket, videreformidle informasjon, holde kurs og hjelpe til med søknader om tilskudd. – Noen kommuner har vært selvgående, andre har trengt litt mer hjelp. Kommunene i fylket vårt er veldig ulike og de må selv finne ut hva som passer for dem og hva de har kapasitet til å tilby. Vi ser at flere er avhengig av et godt samarbeid med lokale frivillige for å kunne gi innbyggerne et fast veiledningstilbud, forteller Frode. Fylkesbiblioteket har også arrangert studieturer til Tårnby i Danmark og Malmø i Sverige for å vise hvordan andre nordiske kommuner jobber med digital kompetanse og veiledning til innbyggerne. 

Les mer.

Kilde: KS