– D@mer og d@ta ble arrangert for første gang allerede i 2007, med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kursene ble gjennomført i samarbeid med flere statlige virksomheter, frivillige organisasjoner og enkelte bydeler i Oslo. Over 200 kvinner deltok i løpet av to år. I år har vi en ny satsning på gang og har styrket tilbudet, blant annet med samarbeidet vi har med Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet, forteller enhetsleder Rowena Buenaventura Teodocio.

Les mer.

Kilde: ks.no