Introduksjonsprogrammet for flyktninger i Stavanger kommune har i flere år arrangert datakurs som de har kalt «Digital borger». Prosjektet starta på Johannes Læringssenter som fikk støtte fra IMDi i 2018, og har blitt videreutviklet på Flyktningtjenesten i Stavanger, som fikk støtte fra IMDi i 2020.

 –De siste tre-fire årene har vi jobbet systematisk med datakursene, og nå får alle deltakere minst 50 timer kurs, ofte 100 timer eller mer, forteller kvalifiseringsveileder Ingrid Baltzersen i Flyktningtjenesten i Stavanger.

Les mer.

Kilde: ks.no

Servicekonferansen 2021: Hvordan hindre digitalt utenforskap?

Servicekonferansen 2021 tilbys en rekke foredrag innenfor temaet Hvordan hindre digitalt utenforskap? Du kan også lære mer om Digital borger 05.11.