En god prosjektleder i dag er opptatt av verdiskaping, og hva som er det faktiske målet med prosjektet. Du må forstå konteksten og virksomheten, se det store bildet og være rådgiver for prosjekteieren, slik at målene blir tydelig definert. De beste skiller seg ut ved å evne å identifisere hvilke grep som skal til for at oppdragsgiver eller prosjekteier får et enda bedre resultat. Dette er prosjektledelse på neste nivå, som gir reell verdiskaping for oppdragsgiver.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no