Frem til nå har registrene blitt håndtert i mange ulike systemer. Registersystemene har over tre tiår blitt utviklet etter hvert som nye behov for tjenester har meldt seg. Systemene har gjennomgått en rekke tilpasninger gjennom årene og bærer preg av at de er fra ulike teknologiske epoker med utdatert teknologi.

Desto viktigere er det derfor at prosjektet BRsys kom i gang i 2017 med den helt nødvendige jobben med å utvikle ny registerplattform. I høst kunne de feire en stor milepæl: en første versjon av registerplattformen er på plass og nye tjenester og registre kan kobles på.

Les mer.

Kilde: brreg.no