Mandag 6. september startet jeg i ny jobb som leder i Norsk Kommunalteknisk Forening - NKF. I ansettelsesprosessen poengterte hovedstyret at jeg ble ansatt fordi jeg hadde digital kompetanse.

Jeg har derfor funnet frem hvilke ambisjoner vi hadde når vi startet KommIT. Det skal sies at jeg den gangen gikk inn i den digitale manesjen uten erfaring med hvordan det var på offentlig sektors side av bordet. Jeg hadde erfaring fra næringslivet og politikken, men ikke fra byråkratiet. 

Les mer.

Kilde: kommunalteknikk.no