Bernt Nilsen fra Datakortet har samlet data om basis datakompetanse i det norske folk, og hevder at det ikke står så bra til med de unges kompetanse som vi gjerne tror.

I et tidligere intervju delte Bernt Nilsen sine refleksjoner omkring funnene i en undersøkelse av datakompetanse, og hevdet at den oppvoksende generasjonen ikke mestrer grunnleggende verktøy som Excel og Word.

Les mer/hør debatten.

Kilde: Den Norske Dataforening