Servicekonferansen 2020 får du muligheten til å skaffe deg ny innsikt om framtidens organisasjonsform for førstelinjen. Vi slipper til fire foredragsholdere som står midt oppe i disse endringene. Her er noe av det de skal snakke om:

John Andrew Firing. Foto: Torbjørn Vinje
John Andrew Firing. Foto: Torbjørn Vinje

Stedsutvikling - med innbyggertorgene som møteplass for alle!

Vi ønsker å styrke og mobilisere lokalsamfunnene i Indre Østfold kommune, levere gode tjenester i samarbeid med innbyggerne og skape en plattform som muliggjør at andre tar tak. Kommunen må ikke være involvert i alt, men vi må legge til rette for at innbyggerne kan involvere seg og skape aktivitet og fellesskap i sitt nærmiljø.

v/John Andrew Firing, virksomhetsleder, Indre Østfold kommune og styreleder i Forum for offentlig service

Relatert artikkel: Stedsutvikling - med innbyggertorgene som...

Ellen Hymer Gillebo. Foto: Asker kommune
Ellen Hymer Gillebo. Foto: Asker kommune

Innbyggertorget skal bidra til det gode liv!

Asker er en langstrakt kommune, og vi vil være tett på innbyggerne. Det krever at vi er tilstede fysisk, men også ved hjelp av gode digitale løsninger. Hvert innbyggertorg skal få sitt eget særpreg. Det skal være et sted hvor det er godt å være enten du er ung eller gammel, har et ærend eller ikke, enten du er alene eller sammen med flere.

v/Synnøve Osmundsen, avdelingsleder for fire innbyggertorg og Ellen Hymer Gillebo, leder for Innbyggerservice, Asker kommune

Relatert artikkel: Innbyggertorget skal bidra til "det gode liv"!

Knutepunktene - møteplass for dialog og aktiviteter

Innbyggertorgene i Drammen skal utvikles som en del av de nye knutepunktene, som på sikt blir en møteplass for dialog mellom kommunen og innbyggerne. Det vil også bli en møteplass hvor innbyggerne kan møte hverandre og en arena for ulike aktiviteter i regi av frivillige lag og foreninger.

v/Øystein Kristoffersen, avdelingsleder for Innbyggertorgene, Drammen kommune

Relatert artikkel: Drammen satser på innbyggertorg, den "nye"...

Veronicha Angell Bergli. Foto: Christopher Neumann Ruud
Veronicha Angell Bergli. Foto: Christopher Neumann Ruud

Biblioteket som samskaper

Innlandet fylkesbibliotek leder et stort nasjonalt prosjekt som utforsker og tester metoder for samskaping. Fire fylkesbibliotek og åtte folkebibliotek jobber nå i prosjektet «Biblioteket som samskaper». Samskaping handler om at kommunen sammen med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og foreninger utvikler nye løsninger for å skape et godt lokalsamfunn og et best mulig liv for den enkelte.

v/Veronicha Angell Bergli, rådgiver innen bibliotekutvikling, Troms og Finmark fylkesbibliotek