Datatilsynet er i utgangspunktet positive til å bruke tilgjengelig teknologi til å bekjempe pandemien vi nå står i. Dette er imidlertid under forutsetning av at de tekniske løsningene er innenfor de juridiske rammene, for å beskytte den enkeltes integritet og selvbestemmelse.

Vil se nærmere på løsningene som er valgt

Datatilsynet ønsker å se nærmere på løsningene som er valgt for innsamling og lagring av personopplysninger gjennom appen Smittestopp. De har derfor åpnet en kontrollsak, og har sendt et brev til Folkehelseinstituttet om dette.

– Selv om det er en unormal situasjon, er det desto viktigere å kontrollere at alle holder seg innenfor de hastelovene som vedtas. Alle tiltak myndighetene iverksetter må ha befolkningens tillit, og dersom Datatilsynet finner feil ved appen, vil det bidra til å bedre personvernet i appen, noe som igjen vil skape ytterligere tillit, sier Bjørn Erik Thon.

Ved å opprette denne saken, ivaretar Datatilsynet sin rolle som tilsynsorgan og kan kontrollere om innsamlingen og bruken av data som samles inn i appen er i overensstemmelse med personvernregelverket og forskrift om digital smittesporing og epidemikontroll.

Les mer.

Kilde: Datatilsynet