- Her vil jeg forklare hvorfor vi både sa nei til Facebook, og til dialog under arbeidet vårt, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Facebook vet det meste om brukerne. De kjenner våre vaner, politiske oppfatning og hva vi spiser til middag. Med en Facebook-side ville vi bidratt til å fôre Facebook med informasjon om de som besøkte siden vår. Et «liker»-trykk på en artikkel der vi uttrykte skepsis til et nytt overvåkningstiltak, ville blitt en del av brukerens digitale tvilling på Facebook. Vi stilte oss dette spørsmålet: Kan vi forklare besøkende på vår side hva Facebook brukte opplysningene deres til? Svaret på spørsmålet er ganske enkelt nei. Vi ville heller ikke klart å oppfylle vilkårene i personvernforordningen om å ha kontroll på dataflyten.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no