I 2018 gjennomførte Digitaliseringsdirektoratet en undersøkelse om arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Den viste blant annet at virksomhetene øver for lite.

Nytt øvingstilbud

14. oktober 2020 lanserte regjeringen et øvingstilbud for alle norske virksomheter. Øvingstilbudet skal være med på å styrke den nasjonale digitale sikkerheten. Portalen ovelse.no inneholder et sett med øvelsesscenarioer utarbeidet i samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), NTNU og Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB). Arbeidet ble ledet av DSB.  

Les mer.

Kilde: digdir.no