Flere hindre for orden i hjemmet

En viktig forutsetning for at vi skal lykkes med de politiske ambisjonene om et datadrevet samfunn, er tilgang på data med god kvalitet. Takket være tidlig prioritering av informasjonsforvaltning rettet mot realisering av kun én gang, med påfølgende etablering av felles datakatalog, har orden i eget hus vokst frem til å bli noe de fleste i offentlig forvaltning har et forhold til. Orden i eget hus er utgangspunkt for deling og viderebruk av data.

Les mer.

Kilde: digi.no