En kjent amerikansk sosiolog setter denne blindsonen i debatten på dagsorden i en tankevekkende artikkel.

Hvis man googler «gerontophobia» kommer man til en engelsk Wikipedia-side som forteller at ordet innebærer «hatred or fear of the elderly». Ordet er en parallell til homofobi, muslimfobi, transfobi – men i motsetning til disse andre påståtte fobiene er ikke «eldrefobi» et ord som brukes i den norske debatten. De pågående debattene om strukturell diskriminering av kvinner og mennesker med minoritetsbakgrunn tar i svært liten grad opp diskriminering på bakgrunn av alder.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no

Et aldersvennlig samfunn er bra for alle!

Servicekonferansen 2021, 04.11, har Anne Berit Rafoss, prosjektleder for Senteret for et aldersvennlig Norge foredrag om:

Eldrepolitikk er ikke bare er omsorgspolitikk. Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva samfunnet kan gjøre for at hver enkelt skal kunne bruke sine ressurser. Eldre ønsker å delta på lik linje med alle andre i samfunnet. Eldre må involveres og inkluderes. Dette handler også om hva den enkelt av oss kan bidra med. At det blir flere eldre og at de lever lenger er en mulighet.