Det er grunn til å anta at flertallet vender tommelen ned, men det er også grunn til å tro at respekten for CRPD er i ferd med å øke. Arbeiderpartiet har sagt ja til CRPD i sitt nyeste partiprogram, og er også ventet å stemme for forslaget som nå er lagt frem av SV. Flere bør gjøre det samme. Konvensjonen skal sikre at funksjonshemmede nyter likeverdig rett til anerkjente menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

Les mer.

Kilde: velferd.no