Av Heidi Arnesen Austlid, leder i IKT Norge.

Vi må ikke bare være gode anvendere, men også gode utviklere av kunstig intelligens. Det vil kreve aktiv handling fra, og samhandling mellom, forskning, utdanning, myndigheter, næringsliv og teknologimiljøer. Skal vi lykkes må vi finne nye samarbeidskonstellasjoner og tenke lenger enn hva strategien gjør – vi må velge å investere og bygge kompetanse. 

Les mer.

Kilde: Dagens / Peerspektiv