Av Arild Haraldsen på digi.no. 

Vi vet at velferdsstaten står overfor store utfordringer som følge av aldrende befolkning og reduserte oljeinntekter. Digitalisering er viktig for å løse disse utfordringene.

Men det finnes 4 andre like viktige utfordringer: Økonomisk globalisering, klimaendringer, høy innvandring til vestlige land og teknologisk globalisering. Alle fire trendene har direkte og konkret påvirkning på norsk politikk, og digitaliseringen spiller en rolle i alle tilfellene. Men dette løses ikke ved å ha en «smal» definisjon av digitalisering eller ved å fokusere på kun offentlig sektor.

Les mer.

Kilde: digi.no