Moderniseringen er et eksempel på et moderne digitaliseringsprosjekt som krever samarbeid på tvers av organisasjoner, sektorer og siloer.

I år kommer Skatteetaten til å lansere et splitter nytt Folkeregister. Det vil legge til rette for nye, digitale tjenester i både privat og offentlig sektor.

Folkeregisteret er en nasjonal felleskomponent og inneholder nøkkelopplysninger om alle som bor og har bodd her. Over 20.000 virksomheter bruker opplysninger fra registeret. Brukerne består av alt fra sykehus, kommuner og Nav-kontoret, til banker, forsikringsselskaper og lokale idrettsklubber.

Les mer.

Kilde: Dagens Perspektiv

Relatert artikkel: