Av Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene (Forenklingsbloggen)

Brønnøysundregistrene kjenner næringslivet godt gjennom sitt samfunnsoppdrag og sine tjenester. Vi har gitt råd til myndigheter og hatt dialog med næringslivsorganisasjoner om ulike tiltak og aktuelle virkemidler, som vi som registeretat kan bistå med gjennom koronakrisen. Vår erfaring og tette dialog med næringslivet anser vi som spesielt viktig å dra veksler på nå.

Les mer.

Kilde: brreg.no