Rett fra konfliktområde

Vi har tatt en "kaffe-prat" for å bli litt bedre kjent. For hva er det som egentlig motiverer henne til å gjøre en innsats for forumet? 

Hanne er til daglig avdelingsdirektør i kontoret Lån og tilskudd i Husbanken, med ansvar for bostøtte. En tjeneste som er viktig for alle kommuner.

Hvor lenge har du arbeidet i Husbanken, Hanne?

Jeg begynte 1. mai 2017. Da kom jeg rett fra et oppdrag i regi av Flyktninghjelpen som observatør i konfliktområdet mellom Israel og Palestina.

Etablerte et NAV-kontor kun én gang

Det høres tøft ut. Hvorfor tok du et slikt oppdrag?

Jeg har vært NAV-leder i Sandefjord helt fra vi etablerte NAV-kontoret i 2008. Og hadde bestemt meg for at jeg etablerte et NAV-kontor kun én gang. Så når vi kom til kommunesammenslåing med Stokke, Andebu og Sandefjord i 2017, og skulle etablere på nytt et NAV kontor, bestemte jeg meg for at nå var tiden inne for å prøve noe annet. Men det har vært en fantastisk reise!

Ja, det vil jeg tro. Og litt av en overgang. Har du vært avdelingsdirektør siden starten?

Ja, jeg startet i Husbanken som avdelingsdirektør for Strategikontoret i 2017, og i 2018 hadde vi en større omorganisering hvor jeg takket ja til stillingen som avdelingsdirektør i Lån og tilskudd.

Bred erfaring

Hvor har du jobbet tidligere?

Jeg har både vært innom Skatt hvor jeg har jobbet med økonomisk kriminalitet, leder av distriktsrevisjonen for Sandefjord, Stokke og Andebu kommune og Nav leder fra 2008 og frem til 2016.

Vanskeligere å være kreative sammen på Teams

Jeg regner med at du også sitter på hjemmekontor for tiden. Kan du fortelle litt om din arbeidshverdag – hva skjer en vanlig torsdag fra du «går» på kontoret, til du legger bort PCen for dagen?

Det blir mye teamsmøter med fokus på gode digitale løsninger ut mot våre brukere. Jeg har hatt hjemmekontor i snart ett år nå, og har gjort meg mange gode erfaringer. Men det mest krevende med hjemmekontor er å være i den kreative fasen, med workshop og innspill. Da skulle jeg ønsket at vi hadde vært samlet fysisk. Men vi er effektive som bare det! Og når en sitter hjemme er det ikke like lett å sette grensen mellom arbeid og fritid. En fredagskveld hvor en ikke har planlagt noe – kan bety en koselig kveld på PCen. Hjemmekontor for en ekstrovert person kan til tider være krevende. 

Stort engasjement for brukerne

Hvorfor ønsket du å være med i styret, hva tenker du at du kan tilføre forumets arbeid?

Jeg har bestandig hatt et stor engasjement med å gjøre ting mer oversiktlig og enklere for brukerne. Hvordan gjøre ting så enkelt som mulig? Brukerne er ikke opptatt av om det er en kommunal eller statlig løsning, men at de får løst behovet.

En tilrettelagt bolig er grunnleggende

Hva er etter din mening den aller viktigste saken forumet bør engasjere seg i?

Fra jeg jobbet i NAV så jeg helt klart at en av de viktigste tingene var at den enkelte innbygger må kunne bo bra. Og med det mener jeg et trygt sted å bo som er tilrettelagt. Før det er på plass, vil det være vanskelig å jobbe med tilrettelagte oppfølgingstiltak som bl.a. skole, arbeidsrettede tiltak etc. Det er derfor viktig for meg at vi kan dele det gode arbeidet som mange kommuner gjør i dette arbeidet. Ikke minst de gode verktøyene som kommer etterhvert for å skaffe den enkelte kommune oversikt over hvilke boliger som er tilgjengelige, som passer til de ulike gruppene og hvordan den enkelte søker som trenger en bolig kan hjelpes på en rask og god måte.

Kreativ, løsningsfokusert og utålmodig!

Hvis du skal karakterisere deg selv med tre ord, hvilke vil du velge?

Kreativ, løsningsfokusert og utålmodig!

Takk for at du tok deg tid, Hanne! Jeg ser fram til å samarbeide videre med deg – ikke minst i programkomitéen for Servicekonferansen 2021. Jeg er sikker på at forumet får mye nytte av din erfaring og ditt engasjement framover.

Servicekonferansen arrangeres i Drammen 3.-5.11, byen der nettopp Husbanken har sitt hovedkontor.