Skal velferdsteknologi fungere godt i bruk, så må dette være organisert som del av et helhetlig tilbud.

Bodø kommune har klart oppgaven. De har håndtert tre perspektiver samtidig:

  • Det viktigste: Brukerens behov.
  • Å legge til rette for at tilbudet fungerer, med god opplæring.
  • Forankring i det kommunale tjenestetilbudet.

– Derfor er Bodøs resultater så gode og nyttige å lære av, sier Marianne V. Trondsen, seniorforsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Les mer.

Kilde: forskning.no