–Til forskjell fra struktur, som skaper trygge rammer og forutsetninger på arbeidsplassen, er kultur alt det du ikke kan forutse eller styre på forhånd. Kulturen gir uttrykk for hvordan dere skal samarbeide for å komme dit dere vil, og hvordan dere vurderer veivalg på veien dit. Kulturen er helt enkelt hovedreglene for hvordan alle medarbeidere bør og skal oppføre seg i ulike situasjoner, sammen, langs den veien.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no