SKSP_BLI2014_450
Foto: Torbjørn Vinje

Grundig og nyskapende

Hensikten med prisen er å premiere statlige virksomheter som gjør en spesiell innsats for å fremme et klart og godt språk i staten. BLD har oppnådd svært gode resultater gjennom et omfattende og målrettet arbeid; juryen sa blant annet i sin begunnelse at arbeidet som er nedlagt er grundig og nyskapende. 

Rettigheter

- Her har vi en jobb å gjøre, understreket Sanner. - Dårlig språk er en tidstyv for innbyggerne. Klarere språk gjør det enklere for innbyggerne å forstå informasjonen de mottar; det er eksempler på mottakere av informasjon fra det offentlige der de har gått glipp av rettigheter fordi budskapet ikke har blitt forstått.

Regjeringen har et eget prosjekt der de ser på forenklinger og forbedringer i adopsjonloven, arveloven og tre forsvarslover; erfaringene her vil danne modell for forbedringer i andre lovtekster.

SKSP_SIS2014_450
Foto: Torbjørn Vinje

Vi kan ta utlegg for kringkastingsavgift!

Statens innkrevingssentral ble tildelt den nye temaprisen Beste standardbrev for: Forhåndsvarsel - vi kan ta utlegg for kringkastingsavgift. Innkrevingssentralen har oppnådd gode resultater gjennom sitt målrettede arbeid, og har også mottatt flere andre priser.