Mange kommuner melder fra om behov for økte ressurser som følge av koronapandemien, og ønsker derfor bistand fra frivillige. Helsedirektoratet har oppfordret kommunene til å kontakte aktuelle frivillige organisasjoner for å få oversikt over tilgjengelige ressurser og hvilke oppgaver de kan påta seg.

veileder til lov og forskrift gir Helsedirektoratet tre anbefalinger om bistand fra frivillig sektor til koronaarbeidet:

  • Kommunene bør ha avtale for å motta bistand fra frivillige organisasjoner i koronaarbeidet.
  • Kommunene må sørge for at frivillige bidrar på en at måte som gjør at smittebarrierer ikke brytes.
  • Frivillige skal ikke foreta helsefaglige vurderinger i sin bistand/oppfølging.

Frivillige organisasjoner i Norge kan for eksempel hente og levere nødvendige husholdningsartikler fra butikker/utleveringssteder til personer i hjemmeisolering og hjemmekarantene. Frivillige organisasjoner skal motta en klar bestilling fra kommunen om tjenesten som skal utføres. 

Les mer.

Kilde: KS