Se for deg vannrørene under huset ditt. Gata utenfor vinduet. Strømkablene langs veien. Alt er del av en infrastruktur som anses som så viktig at staten tar ansvar for det. Men det finnes en viktig infrastruktur vi ikke ser, noe koronakrisa har gjort tydelig for oss: alle de digitale tjenestene vi er avhengige av. Den gylne råvaren de forvalter, er opplysninger om oss. Men istedenfor staten er det private gigantselskaper som sitter med kontrollen.

Nå trenger vi en diskusjon om selvråderett over både infrastrukturen og dataen som samles inn, fastslår Helene Bank, fungerende daglig leder i organisasjonen For Velferdsstaten og styreleder i Handelskampanjen.

Les mer.

Kilde: klassekampen.no