Til høsten vil man etter planen kunne melde ifra om bekymringer til barnevernet via en nasjonal nettportal. Det er en nettside hvor privatpersoner og offentlig ansatte kan sende inn bekymringsmeldinger til barnevernet. I dag sendes disse meldingene i all hovedsak i posten og over telefon.

Wenche Strand, enhetsleder for interkommunal barnevernstjeneste i Molde, Aukra og Vestnes, er positiv til at det nå skal bli mulig å melde bekymring digitalt. – Det er viktig for barnevernstjenesten å få kjennskap til de barna som lever i alvorlige livs- eller familiesituasjoner eller som opplever grov omsorgssvikt. Å kunne melde bekymring digitalt, kan gjøre terskelen lavere for den som melder. På den måten vil vi enklere kunne tilegne oss den kunnskapen, sier Strand.

Les mer.

Kilde: frifagbevegelse.no