Svakheter i systematisk internkontroll

Det er svakheter i fylkeskommuners og kommuners arbeid med å etablere og vedlikeholde systematisk internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Spesielt gjelder dette små og mellomstore kommuner. For eksempel er det kun 33 prosent av de små kommunene gjennomfører risikovurderinger systematisk og periodisk.

Dette viser at kommunestørrelse kan ha betydning for hvordan det arbeides med informasjonssikkerhet. 

Les mer.

Kilde: Digitaliseringsdirektoratet