Jobb fra medarbeidernivå og oppover

– Lederstyrte prosesser skal definere kjerneverdier som medarbeiderne kan enes om, og slutte opp om. Intensjonen er at medarbeideren skal «eie verdiene» og gjøre verdiene til sine egne, slik at de kommer til uttrykk i adferd og praksis. Verdibasert ledelse handler om de samme prinsippene som tillitsbasert ledelse; Det handler om å vise tillit og gi medarbeiderne ansvaret for hvordan de gjør jobben sin. Det handler om stor grad av involvering, og å få folk til å føle seg verdifulle. Dette, sammen med konkret arbeid med selskapets visjon og verdier.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no