- Jeg er stolt over årlig å ha lagt frem stortingsmeldinger om kvalitet og pasientsikkerhet. Skal vi forbedre helsetjenesten, må vi dokumentere det som fungerer bra og det som fungerer dårlig. Vi får stadig mer kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet, og denne kunnskapen må brukes. Meldingen vi legger fram i dag, er et viktig bidrag til dette, sier helseminister Bent Høie.

Les mer.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet