- Målbildet om én innbygger - én journal er viktig for å utvikle pasientens helsetjeneste. Vi har et stort behov for felles pasientjournalløsninger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. - Det er ikke bare koordineringen og kommunikasjonen mellom kommunene og sykehusene som må bli bedre, den må også bli bedre innad i kommunene. Det kan finnes fem-seks forskjellige journaler i hver kommune.

Koronasituasjonen har bekreftet behovet for teknologiske løsninger som gir helsepersonell en enkel og sikker tilgang på pasient- og brukeropplysninger, og at innbyggerne får tilgang på enkle og sikre digitale tjenester og løsninger som gjør data tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning og forskning.

For å planlegge for statens videre tilrettelegging for Akson, har statsråden nå sendt ut brev til alle kommuner utenfor Midt-Norge. Kommunene inviteres til å signere en intensjonserklæring for å trygge regjeringen på at kommunene stiller seg bak det videre arbeidet med å realisere Akson.

Les mer.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet