– Vi gjør dette for at foreldre skal kunne være mer foreldre, og bruke mindre tid på å administrere offentlige tjenester. I dag er det ikke alltid klart hvem som skal samordne tjenestene som gis av ulike velferdstjenester. I praksis er det ofte foreldrene som står for samordningen. Sånn skal det ikke være, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen foreslår nå å lovfeste at det er kommunen som skal samordne de ulike velferdstjenestene til barn og unge når de er i kontakt med ulike etater og tjenester. Kommunen skal avklare hvilken velferdstjeneste som får hovedansvaret for samordningen for hvert enkelt barn.

– Vi har mange gode tjenestetilbud og dyktige fagfolk i både stat og kommune. Disse jobber hver dag for at barn og unge i Norge skal ha en god oppvekst. Likevel er det for mange som ikke får den hjelpen de trenger. Vi rydder nå opp i hvor hovedansvaret for oppfølgingen skal ligge. Dette skal sikre at barnet får det helhetlige tilbudet de har krav på, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Rett til egen barnekoordinator

Regjeringen skal også gjennomføre en Likeverdsreform for å gjøre det enklere for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.

– Vi ønsker at disse barna og familiene får oppleve et samfunn som stiller opp, og at de blir ivaretatt og inkludert. Derfor vil vi innføre en rett til barnekoordinator for familier med barn som har behov for langvarige og sammensatte helse-, omsorgs, og velferdstjenester, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Barnekoordinatoren skal blant annet sørge for å koordinere tjenestetilbudene og se til at kommunen ivaretar ansvaret for oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet. Koordinatoren skal også sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet, andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner.

– Skal vi inkludere alle barn i fellesskapet og bygge sterke lag rundt barna, kan ikke arbeidet bare rettes mot det enkelte barn eller den enkelte ungdom. Tjenestene må også samarbeide om hvordan de skal skape gode oppvekst- og læringsmiljøer for alle barn slik at utfordringer kan oppdages tidlig og forebygges. Derfor blir det som en konsekvens av dette behov for å gjøre endringer i flere lover, sier Solberg.

Les mer.

Kilde: Pressemelding regjeringen.no